§ 1. Що потрібно знати про комп’ютер

Запитання і завдання

1. У яких сферах діяльності люди використовують комп’ютери?
У наукових дослідженнях, моделюванні процесів та явищ, у роботі спеціалістів різних галузей (вчитель, економіст, бухгалтер, дизайнер, художник) тощо.

3. Для чого призначені комп’ютерні програми? Якими були перші комп’ютери? Порівняйте їх із сучасними комп’ютерами.
Комп’ютерні програми призначені для створення власних програм, текстів, малюнків, презентацій, виконання обчислень, навчання тощо.

5. Підручник містить 160 сторінок. Пронумерованими є сторінки з 4 по 159. Яку загальну кількість цифр використано в нумерації сторінок підручника?
378 цифр використано в нумерації сторінок підручника. Для підрахунку потрібно:
1) з’ясувати, скільки цифр використано в нумерації з 4 до 9 (відповідь: 6);
2) з’ясувати, скільки цифр використано в нумерації з 10 до 99 (відповідь: 90, оскільки ці нумерації двоцифрові, потрібно 90 · 2 = 180);
3) з’ясувати, скільки цифр використано в нумерації з 100 до 159, для цього потрібно від кількості сторінок відняти суму цифр 6 та 90 (відповідь: 160 – (6 + 90) = 64, оскільки ці нумерації трицифрові, потрібно 64 · 3 = 192);
4) з’ясувати загальну кількість цифр, які були використані в нумерації сторінок підручника (відповідь: 6 + (90 · 2) + (64 · 3) = 378 цифр).

Зворотній зв’язок