§ 12. Що таке комп’ютерна графіка

Запитання і завдання

1. Чому, на вашу думку, малюнок займає важливе місце в житті людини?
Малюнок займає таке важливе місце тому, що графічна форма представлення інформації більш інформативна, повна. Вона дає змогу людині точніше охарактеризувати об’єкт на малюнку (форма, колір, розмір, послідовність об’єктів композиції). Якщо вам будуть розповідати, наприклад про нову модель смартфона, чи так же добре ви зможете представити її по розповіді, як побачивши на малюнку? Книжки ілюструються зображеннями, щоб людина мала змогу створити більш повне враження про книгу, ознайомитись з героями (зовнішній вигляд, оточення, характер, побут тощо).

2. Що таке комп’ютерна графіка? Як її використовують?
Комп’ютерна графіка — область діяльності, яка вивчає способи та засоби створення, обробки та збереження графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки.

3. Що таке графічний редактор? Які об’єкти вікна графічного редактора ви знаєте?
Графічний редактор — це комп’ютерна програма, яка дозволяє створювати, переглядати, редагувати, обробляти та зберігати зображення. Вікно програми Paint містить наступні елементи: Рядок заголовку, кнопка Paint, Панель швидкого доступу, кнопки керування вікном програми. Рядок меню, Стрічка інструментів, Смуги прокручування, Лінійки.

4. Дізнайтеся, які графічні редактори встановлено на вашому комп’ютері, та розгляньте їхні вікна.
На моєму домашньому комп’ютері встановлено графічний редактор Paint (разом з ОС) — багатофункціональній, інтуїтивно зрозумілий у використанні растровий графічний редактор компанії Microsoft. Також на домашньому ПК встановлено Adobe Photoshop CS6 — багатофункціональний растровий графічний редактор фірми Adobe Systems та редактор векторної графіки CorelDRAW Х7.

5. Для однієї секунди мультфільму художник створює щонайменше 8 кадрів. Скільки потрібно створити кадрів для мультфільму, що триває 25 хвилин?
Відповідь: необхідно створити 12000 кадрів для мультфільму, що триватиме 25 хвилин.
*** Відомо, що для 1 секунди мультфільму художник створює 8 кадрів. Відповідно для 1 хвилини (60 секунд) необхідно 480 кадрів (60 сек. • 8 кадрів = 480 кадрів). Для мультфільму, що триває 25 хвилин, потрібно 12000 кадрів (480 кадрів • 25 хвилин = 12000 кадрів).
Або відразу представимо 25 хвилин як 1500 секунд (1 хвилина = 60 секунд • 25 хвилин = 1500 секунд) та помножимо на 8 (кількість кадрів в секунду). Отримаємо результат: 1500 секунд • 8 кадрів = 12000 кадрів.

Зворотній зв’язок