§ 19. Як Інтернет допомагає навчатися

Запитання і завдання
1.    Он-лайн засобів навчання дуже багато. Для поглиблення своїх знань з англійської мови я користуюсь ресурсом LinguaLeo (http://lingualeo.com), також користуюсь он-лайн перекладачами, транскрипцією, прослуховуванням необхідних іноземних слів. Для підготовки до уроків з української мови та літератури також використовую орфографічні (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/), тлумачні словники тощо. Я захоплююся історією, тож для ознайомлення з матеріалами використовую ресурс Енциклопедія історії України (http://www.litopys.com.ua/); на безліч питань можна знайти відповіді у Вікіпедії (https://uk.wikipedia.org/).

2.    Усі навчальні он-лайн програми покликані поглибити та розширити знання з певної предметної області. Ціль впровадження он-лайн програм у навчання: покращити сприйняття учнями нового матеріалу, зробити візуально доступними закономірності та приклади явищ, подій тощо. Перевірити рівень засвоєння матеріалу за допомогою виконання різноманітних завдань та тестів он-лайн.

3.    Завдання з багатьох предметів можна виконувати за допомогою навчальних комп’ютерних та он-лайн програм. Це і дистанційні курси, он-лайн калькулятори, віртуальні лабораторії, он-лайн та комп’ютерне тестування; використання комп’ютерних моделей, які імітують об’єкти, події, явища; відеоуроки; аудіозаписи творів літератури й музичного мистецтва та багато іншого. Цікавий дитячий портал (http://pustunchik.ua/), який містить багато навчальних та розвивальних матеріалів; ресурс, присвячений вивченню математики (http://www.math10.com/); а як чудово побувати у віртуальній лабораторії (phet.colorado.edu), на сторінках цього ресурсу представлені досліди, що демонструють різні явища в галузі фізики, хімії, біології тощо.

Для вивчення Всесвіту, планет, Землі, свого міста можна скористатися такою програмою як Google Earth, вона побудована на основі супутникових фотографій.

Stellarium — це віртуальний планетарій, безкоштовна програма для перегляду зоряного неба.

4.    Посилання на «Приголомшливі картини на листі», в розділі «Віртуальна школа => Мистецтво» на сайті «Пустунчик», знаходиться за адресою — http://pustunchik.ua/ua/online-school/art/ Kartyny-na-lysti.
З правилами безпечного користування Інтернетом, які ми розробили разом з батьками, можна ознайомитись у відповіді № 4, параграфу 16 цього розділу.

5.    Відповідь: Котигорошко мешкає в будинку Б.

Зворотній зв’язок