§ 4. Як копіювати файли та папки

Запитання і завдання

1. За допомогою буфера обміну над об’єктами можна виконати такі операції, як Копіювати, Вирізати, Вставити.

2. Натиснути один раз ЛКМ для виділення потрібної папки → натиснути один раз ПКМ → обрати в меню Копіювати → перейти в місце вставлення скопійованої папки → встановити вказівник миші на вільному місці робочої області обраної папки → натиснути один раз ПКМ → обрати в меню Вставити.

3. Копіювання — це операція, при якій відбувається копіювання об’єкту без його повного видалення, а переміщення — операція, при якій відбувається переміщення об’єкту зі старого місця в нове, видаляючи сам об’єкт.

4. Натиснути клавішу Ctrl та, утримуючи її вказівником миші, виділити улюблені фотографії → натиснути один раз ПКМ → обрати в меню Копіювати → перейти в місце вставлення скопійованих файлів (C:\Дім\Мої зображення\Мої фото) → встановити вказівник миші на вільному місці робочої області обраної папки → натиснути один раз ПКМ → обрати в меню Вставити.

5. Олег скопіював малюнок — файл з ім’ям казка.bmp, Світланка скопіювала звуковий файл з ім’ям казка.mp3, а Ігор скопіював текстовий файл з ім’ям казка.txt.

Зворотній зв’язок