§ 5. Для чого призначені текстові редактори

Запитання і завдання

1. В електронних книгах можуть міститися текстові, числові, графічні, звукові та комбіновані дані.

2. Текстові редактори призначені для створення, опрацювання, редагування, форматування, зберігання та друку текстових даних.

3. Пуск → Всі програми → Microsoft Office 2010 → Microsoft Word 2010 або Робочий стіл → натиснути 2 рази ЛКМ на ярлику Word 2010.

4. Microsoft Office Word 2010, Блокнот, WordPad, Notepad++, Open Office Writer.

5. На малюнку зображено: 1 — дощ, кома в кінці малюнка означає, що потрібно забрати останню літеру слова, залишається ДО; 2 — на малюнку зображена куля, забираємо дві останні літери, залишається КУ; 3 — додаємо літеру М; 4 — на малюнку зображений пень, забираємо першу та останню літери, залишається ЕН; 4 — додаємо літеру Т.

Відповідь: ДОКУМЕНТ; можливі слова з літер відгаданого слова: мед, кут, кум, демо.

Зворотній зв’язок