§ 14. Створюємо орнаменти

1. Поясни, які способи є в редакторі OOOKids Draw для створення копій графічних об’єктів.
Для створення копій графічних об’єктів у редакторі OOo4Kids Draw є команди групування та дублювання з різними налаштуваннями.

2. Поясни результати дій команд «Групування» та «Віддзеркалення».
Для групування об’єктів в один потрібно їх виділити (обвести вказівником миші), викликати контекстне меню і обрати команду Групувати. При повторному виклику контекстного меню можна побачити команду Розгрупувати, що знову «розіб’є» один об’єкт на декілька. Для дублювання об’єкта потрібно його виділити, обрати команду Редагування з меню пакета ООо4Кіds, а потім команду Дублювати та виконати необхідні налаштування.

3. Склади словесний алгоритм створення поданого орнаменту.
1) За допомогою інструмента «квадрат» створити квадратик та зафарбувати його зеленим кольором.
2) Продублювати його 3 рази.
3) Створити червоний квадратик маленького розміру.
4) Згрупувати 5 фігур в одну.
5) Продублювати згруповану фігуру 15 разів.
6) За допомогою перетягування створити з 15 квіточок фігуру за зразком.
7) Зберегти зображення.

4. Знайди відповідність між налаштуваннями операції дублювання та результатом її виконання.
А — дублювання з оберненням кожної наступної копії;
Б — копіювання зі зсувом по осі X;
В — копіювання зі зсувом по двох осях X та Y.

5. Створи орнамент за зразком.
Завдання виконується за алгоритмом із завдання 3, але далі отримана фігура також групується та дублюється 4 рази.

Зворотній зв’язок