§ 2. Створення та вилучення папок

1. Назви дії, які можна виконати з комп’ютерним об’єктом папка.
Створення, перейменування, видалення, копіювання, вирізання, вставляння.

2. Розглянь малюнок. Назви операції, що було виконано з ком’ютерним об’єктом папка.
Створення папки під назвою «Тексти» та перейменування її у «Малюнки».

3. Назви дії, що потрібно виконати для створення нової папки.
Відкрити комп’ютерний носій даних та папку, де буде створено нову папку. У вільному просторі вікна правою клавішею миші відкрити контекстне меню. Обрати із списку команду «Створити» та перейти на додаткове меню «Папка». Ввести ім’я папки та, закінчивши введення, натиснути клавішу Enter.

4. Назви дії, що потрібно виконати для видалення папки.
Встановити на папку, що потрібно вилучити, вказівник миші. Відкрити одноразовим натисненням на праву клавішу миші контекстне меню. Обрати команду «Видалити». Підтвердити власні дії.

5. Назви дії, що потрібно виконати для перейменування папки.
Встановити на папку, що потрібно перейменувати, вказівник миші. Відкрити одноразовим натисненням на праву клавішу миші контекстне меню. Обрати команду Перейменувати. Зітерти старе ім’я папки та ввести нове ім’я, натиснувши наприкінці введення тексту клавішу Enter.

Зворотній зв’язок