§ 21. Алгоритми і виконавці

Запитання і завдання

1. Якими способами можуть подаватися команди виконавцям?
Команди виконавцям можуть подаватися словесно (вголос та письмово), знаками та жестами, світловими сигналами, натисканням відповідних кнопок (для електронного виконавця), графічно (у вигляді блок-схем) та у вигляді алгоритму.

2. Наведи приклади словесного подання команд.
Приклади словесного подання команд:
1) собаці команда «Голос», «Дай лапу»;
2) дресировані тварини у цирку виконують команди дресирувальника;
3) будівельники, які будують за допомогою баштового крана, дають команди «Майна!» тощо.

3. Наведи приклади подання команд жестами, звуковими сигналами, світловими сигналами.
Подання команд жестами здійснюється регулювальником дорожнього руху, також жестами та прапорцями дає команди матрос на судні. Подання команд звуковими сигналами здійснюється, наприклад мобільним телефоном при прийнятті дзвінка чи смс, регулювальник на дорозі також може за допомогою свистка подавати команди, такі команди надає й вчитель фізкультури на уроці, звуковим сигналом інколи оснащені світлофори, машини також надають звукові сигнали у випадку небезпеки. Подання команд світловими сигналами здійснюється світлофорами різних типів (на автомобільній чи залізній дорозі), світловий сигнал маяка сприймають кораблі та орієнтуються на нього при навігації.

4. Наведи приклади виконавців і системи їх команд.
Орієнтовні приклади: виконавець — собака, система команд: сидіти, лежати, голос, фу, дай лапу; виконавець — учень, система команд: слухати вчителя, виконувати домашні завдання, читати, писати, здійснювати пошук інформації в Інтернет; виконавець — Кенгуру (пакет Сходинки до інформатики»), система команд: Стрибни, Зроби крок, Обернися праворуч. Обернися ліворуч.

5. На уроці математики Ганнуся та Олесь пригадували правила обчислення значень виразів із дужками. Склади алгоритм обчислення значення виразу.
Алгоритм обчислення значення виразу (72 – 34 · 2) + (54 : 2 – 19).
1) Обчислити добуток 34 · 2 = 68;
2) обчислити 54 : 2 = 27;
3) отримаємо вираз (72 – 68) + (27 – 19);
4) обчислити діїв дужках; отримаємо 4 + 8 = 12;
5) результат 12.

6. Чи можна в алгоритмі змінити послідовність команд? Чи можна використати алгоритм для обчислення значень інших виразів? Наведи приклади таких виразів. Що в них спільного?
Змінювати послідовність команд при рішенні виразів неможна, тому що є певні правила обчислення.
Так, можна вказаний алгоритм використовувати для обчислення подібних виразів, тому що він відповідає правилам розв’язання математичних виразів.
Наприклад (48 + 6) : 2 – 1; 88 – (40+ 8) : 2.

Для кмітливих

1. Елзік має три ключі від трьох портфелів із різними замками. Чи вистачить йому трьох спроб, щоб з’ясувати, який ключ відімкне який портфель?
Так, трьох спроб вистачить.

Повідомити про помилку