Номер 1306

Запиши у вигляді десяткового дробу частку:

1) 173 : 10 = 17,3;

2) 7308 : 100 = 73,08;

3) 1537 : 1000 = 1,537;

4) 73 : 100 = 0,73;

5) 457 : 1000 = 0,457;

6) 3005 : 10 000 = 0,3005.

Повідомити про помилку