Номер 1360

Завдання 1360

З трьох однакових прямокутників склади квадрат площею 81 см2. Знайди периметр одного з прямокутників.

Розв'язання

1) S = 81 = 9 • 9 (см2), тому 9 (см) – довжина сторони квадрата.
2) 9 : 3 = 3 (см) – довжина сторони прямокутника.
3) (3 + 9) • 2 = 12 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 24 см.

Повідомити про помилку