Номер 1375

Перша деталь має масу 15,26 кг, друга — 17,43 кг, третя — 7,66 кг, четверта — 18,875 кг. Знайди загальну масу цих чотирьох деталей (у грамах) і округли результат до десятих кілограма.

Розв'язання

15,26 + 17,43 + 7,66 + 18,875 = 59 225 (г) ≈ 59,2 (кг) — загальна маса всіх деталей.

Відповідь: 59,2 кг.

Порівняй відповідь з результатом, який можна отримати, якщо спочатку округлити всі маси до десятих, а потім задачу розв’язати.

15,3 + 17,4 + 7,7 + 18,9 = 59,3.

Відповідь: результати різні.

Номер 1371Номер 1372Номер 1373Номер 1374Номер 1375Номер 1376Номер 1377Номер 1378Номер 1379

Зворотній зв’язок