Номер 1497

У театр пішло 25 учнів. Це 5/6 від кількості учнів класу. Скільки учнів цього класу не пішло в театр?

Розв’язання

1) 25 : 5 • 6 = 30 (уч.) — учнів в класі;

2) 30 – 25 = 5 (уч.) — не пішли в театр.

Відповідь: 5 учнів.

Номер 1493Номер 1494Номер 1495Номер 1496Номер 1497Номер 1498Номер 1499Номер 1500Номер 1501

Зворотній зв’язок