Номер 1499

1) Людина за 1 хв робить 15 видихів, вдихаючи 0,55 л повітря за кожний вдих. Скільки повітря вона вдихає за 1 год?
Розв’язання
1) 15 • 60 = 900 (в.) – видихів робить людина за 1 год.
2) 0,55 • 900 = 485 (л) – повітря видихає людина за 1 год.
Відповідь: 485 л.
2) Проєктна діяльність. Яку масу повітря вдихають учні вашого класу за 45 хв уроку математики, якщо маса 1 л повітря дорівнює 1,3 г?
Розв’язання
1) 15 • 45 = 675 (вд.) – вдихів робить учень за 45 хв.
2) 0,55 • 675 = 371,25 (л) – повітря вдихає учень за 45 хв.
3) 371,25 • 1,3 = 482,625 (г) – маса повітря, яку вдихає учень за 45 хв.
4) 482,625 • 30 = 14478,75 (г) = 14,47875 (кг) ≈ 14,479 (кг)– маса повітря, яку вдихають учні за 45 хв.
Відповідь: 14,479 кг, або 14 кг 479 г.

Повідомити про помилку