Номер 1507

Спрости вираз 2,7x + 4,5x - 2,9x та знайди його значення, якщо x = 0,01; 0,1; 10; 100.

2,7x + 4,5x – 2,9x = (2,7 + 4,5 – 2,9)x = 4,3x;

Якщо x = 0,01, тоді 4,3x = 4,3 • 0,01 = 0,043;

Якщо x = 0,1, тоді 4,3x = 4,3 • 0,1 = 0,43;

Якщо x = 10, тоді 4,3x = 4,3 • 10 = 43;

Якщо x = 100, тоді 4,3x = 4,3 • 100 = 4300.

Повідомити про помилку