Номер 1575

Завдання 1575

Довжина прямокутної ділянки землі — 38,5 м, а ширина складає 0,8 від довжини. Знайди площу цієї ділянки. (Підказка: 0,8 = 8/10).

Розв’язання

1) 38,5 : 10 • 8 = 30,8 (м) – ширина ділянки.

2) 38,5 • 30,8 = 1185,8 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 1185,8 м2.

Повідомити про помилку