Номер 1596

Завдання 1596

Знайди три послідовних натуральних числа, якщо їх сума дорівнює 180.

Розв’язання

Нехай перше число х, тоді друге число х + 1, а третє число х + 2, Складаємо рівняння.

х + (х + 1) + (х + 2) = 180

3х + 3 = 180

3х = 180 – 3

3х = 177

х = 177 : 3

х = 59 – перше число.

59 + 1 = 60 – друге число.

59 + 2 = 61 – третє число.

Відповідь: 59; 60; 61.

Повідомити про помилку