Номер 1655

Периметр трикутника ABC дорівнює 15,8 дм. Сторона AC більша за сторону BC в 1,6 раза і менша від сторони AB на 1,1 дм. Знайди довжину кожної сторони трикутника.

Розв’язання

Нехай сторона ВС дорівнює х дм, тоді сторона АС — 1,6х см, а сторона АВ — (1,6х + 1,1) см.

Складемо рівняння:

х + 1,6х + (1,6х + 1,1) = 15,8

4,2х + 1,1 = 15,8

4,2х = 15,8 – 1,1

4,2х = 14,7

х = 14,7 : 4,2

х = 3,5 (см) – ВС.

3,5 • 1,6 = 5,6 (см) – АС.

5,6 + 1,1 = 6,7 (см) – АВ.

Відповідь: 3,5 см; 5,6 см; 6,7 см.

Номер 1651Номер 1652Номер 1653Номер 1654Номер 1655Номер 1656Номер 1657Номер 1658Номер 1659

Зворотній зв’язок