Номер 1676

Завдання 1676

Знайди середнє арифметичне чисел 27,32; 29,45 і 24,56 та округли його до десятих.

Розв'язання

(27,32 + 29,45 + 24,56) : 3 = 81,33 : 3 = 27,11 ≈ 27,1

Відповідь: середнє арифметичне цих чисел 27,1.

Повідомити про помилку