Номер 1677

Знайди середнє арифметичне чисел 2,569; 3,562 і 0,964 та округли його до сотих.

Розв’язання

(2,569 + 3,562 + 0,964) : 3 = 7,095 : 3 = 2,365 ≈ 2,37

Відповідь: середнє арифметичне цих чисел 2,37.

Номер 1673Номер 1674Номер 1675Номер 1676Номер 1677Номер 1678Номер 1679Номер 1680Номер 1681

Зворотній зв’язок