Номер 1705

Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких удвічі більше за інше, дорівнює 45. Знайди ці числа.

Розв’язання

Нехай перше число х, тоді друге — 2х. Складаємо рівняння:

(х + 2х) : 2 = 45

3х = 45 • 2

3х = 90

х = 90 : 3

х = 30 – перше число.

2 • 30 = 60 – друге число.

Відповідь: 30; 60.

Номер 1701Номер 1702Номер 1703Номер 1704Номер 1705Номер 1706Номер 1707Номер 1708Номер 1709

Зворотній зв’язок