Номер 1706

Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких на 4,2 більше за інше, дорівнює 8,6. Знайди ці числа.

Розв’язання

Нехай перше число х, тоді друге — х + 4,2. Складаємо рівняння:

(х + х + 4,2) : 2 = 8,6

2х + 4,2 = 8,6 • 2

2х + 4,2 = 17,2

2х = 17,2 – 4,2

2х = 13

х = 13 : 2

х = 6,5 – перше число.

6,5 + 4,2 = 10,7 – друге число.

Відповідь: 6,5, 10,7.

Номер 1702Номер 1703Номер 1704Номер 1705Номер 1706Номер 1707Номер 1708Номер 1709Номер 1710

Зворотній зв’язок