Номер 1708

Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 2,7, а середнє арифметичне двох інших чисел — 3,8. Знайди середнє арифметичне цих п’яти чисел.

Розв’язання

(2,7 • 3 + 3,8 • 2) : 5 = (8,1 + 7,6) : 5 = 15,7 : 5 = 3,14

Відповідь: середнє арифметичне цих чисел 3,14.

Номер 1704Номер 1705Номер 1706Номер 1707Номер 1708Номер 1709Номер 1710Номер 1711Номер 1712

Зворотній зв’язок