Номер 1739

Катер, власна швидкість якого 46,55 км/год, подолав відстань від Києва по Дніпру до Запоріжжя за 12 год. Швидкість течії Дніпра напрямлена в бік Запоріжжя і дорівнює 0,95 км/год. 1) Знайди відстань від Києва до Запоріжжя по Дніпру. 2) За який час катер подолає той самий шлях у зворотному напрямку?

Розв’язання

1) 46,55 + 0,95 = 47,5 (км/год) – швидкість катера за течією.

2) 47,5 • 12 = 570 (км) – відстань від Києва до Запоріжжя.

3) 46,55 – 0,95 = 45,6 (км/год) – швидкість проти течії.

4) 570 : 45,6 = 12,5 (год) – час, який потрібен катеру на зворотній шлях.

Відповідь: 1) 570 км; 2) 12,5 год.

Номер 1735Номер 1736Номер 1737Номер 1738Номер 1739Номер 1740Номер 1741Номер 1742Номер 1743

Зворотній зв’язок