Номер 1262

Периметр квадрата дорівнює 11,2 см. Знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює площі даного квадрата, а одна зі сторін — 9,8 см.

Розв’язання

1) 11,2 : 4 – 2,8 (см) — сторона квадрата;

2) Sкв. = 2,8 • 2,8 = 7,84 (см2) — площа квадрата;

3) Sкв. = 5пр.; 7,84 : 9,8 = 0,8 (см) — друга сторона прямокутника;

4) Pпр. = 2 • (9,8 + 0,8) = 2 • 10,6 = 21,2 (см).

Відповідь: 21,2 см.

Номер 1258Номер 1259Номер 1260Номер 1261Номер 1262Номер 1263Номер 1264Номер 1265Номер 1266

Зворотній зв’язок