Номер 1277

Сума довжини та ширини прямокутника дорівнює 12 дм, причому ширина на 3,2 дм менша від довжини. Обчисліть площу прямокутника.

Розв’язання

Нехай ширина прямокутника x дм, а довжина (x + 3,2) дм, тоді сума довжини і ширини прямокутника (x + x + 3,2), що за умовою задачі становить 12 дм. Складаємо та розв'язуємо рівняння:

x + x + 3,2 = 12;

2x = 12 – 3,2;

2x = 8,8;

x = 4,4 (дм);

4,4 + 3,2 = 7,6 (дм);

Отже, площа прямокутника S = 4,4 · 7,6 = 33,44 (дм2).

Відповідь: 33,44 дм2.

Номер 1273Номер 1274Номер 1275Номер 1276Номер 1277Номер 1278Номер 1279Номер 1280

Зворотній зв’язок