Вправа 188

Прочитайте прислів’я. Визначте пари слів, які складаються з тих самих складів, проте розташованих в іншій послідовності. Вимовте такі пари слів.

1. Жаба — бажа.

2. сала — ласа.

3. липу — пилу.

 

Зі складів до, ро, ру, чи, ка, га, за, ти утворіть і запишіть якнайбільше слів.

Дорога, рука, рога, доручити, доказати, казати, чикати, заручити

Вправа 183Вправа 185Вправа 186Вправа 187Вправа 188Вправа 189Вправа 190Вправа 191Вправа 193

Зворотній зв’язок