Вправа 189

Перепишіть слова, поділяючи їх рисками на частини для переносу (покажіть варіанти, де вони є).

Ма-рія, се-стра, оцін-ка, без-звуч-ний, чи-та-ння, чи-тан-ня, ос-ві-че-ний, зна-йо-мий, ба-дьо-рий, люб'-яз-но, яс-кра-вий, лі-ній-ка, ощад-ли-вість.

Вправа 185Вправа 186Вправа 187Вправа 188Вправа 189Вправа 190Вправа 191Вправа 193Вправа 194

Зворотній зв’язок