Вправа 190

Прочитайте. Визначте тему та основну думку тексту. Випишіть і поділіть рисками для переносу виділені слова.

Тема: що таке культурні цінності.

Основна думка: культурні цінності підлягають збереженню та охороні.

Ста-нов-лять, цін-ні-сть, ста-ро-вин-ні, істо-рич-не, охо-ро-ні, ура-хо-ву-єть-ся, май-стер-ність

Вправа 186Вправа 187Вправа 188Вправа 189Вправа 190Вправа 191Вправа 193Вправа 194Вправа 195

Зворотній зв’язок