Номер 834

Радіус одного кола, зображеного на малюнку 25, дорівнює 6 см, а другого — 4 см. Обчисли площу кільця , утвореного цими колами.

Розв’язання

1) S1 = πr2 = 3,14 • 62 =  113,04 (м2) – площа більшого круга;

2) S2 = πr2 = 3,14 • 42 = 50,24 (м2) – площа меншого круга;

3) S = S2 - S1 = 113,04 - 50,24 = 62,8 (м2) – площа кільця.

Відповідь: 62,8 м2.

Номер 830Номер 831Номер 832Номер 833Номер 834Номер 835Номер 836Номер 837Номер 838

Зворотній зв’язок