Номер 835

Ретрансляційна вишка спирається на майданчик у формі кільця. Діаметр зовнішнього кола 25 м, а внутрішнього кола — 15 м. Обчисли площу фундаменту вишки.

Розв’язання

1) 25 : 2 = 12,5 (м) – радіус завнішнього круга;

2) 15 : 2 = 7,5 (м) – радіус внутрішнього круга;

1) S1 = πr2 = 3,14 • 12,52 = 490,625 (м2) – площа більшого круга;

2) S2 = πr2 = 3,14 • 7,52 = 176,625 (м2) – площа меншого круга;

3) S = S2 - S1 = 176,625 - 490,625 = 314 (м2) – площа фундаменту вишки.

Відповідь: 314 м2.

Номер 831Номер 832Номер 833Номер 834Номер 835Номер 836Номер 837Номер 838Номер 839

Зворотній зв’язок