Номер 837

Знайди площу 5/7 круга, радіус якого 0,7 м. Відповідь округли до десятих м2 .

Розв’язання

1) 3,14 • 0,72 = 1,5386 (м2) – площа круга;

2) 1,5386 • 5/7 = 1,009 (см2) ≈ 1,0 (см2) – площа 5/7 круга.

Відповідь: 1,0 м2.

Номер 833Номер 834Номер 835Номер 836Номер 837Номер 838Номер 839Номер 840Номер 841

Зворотній зв’язок