Номер 864

Знайди площу зафарбованої фігури, зображеної на малюнку 33.

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (см) – радіус малого кола;

2) 12 : 2 = 6 (см) – радіус великого кола;

3) 3,14 • 32 = 3,14 • 9 = 28,26 (см2) – площа малого кола;

4) (3,14 • 62) : 2 = (3,14 • 36) : 2 = 56,52 (см2) – площа великого півкола;

5) 56,52 — 28,26 = 28,26 (см2) – площа фігури.

Відповідь: 28,26 см2.

Номер 860Номер 861Номер 862Номер 863Номер 864Номер 865Номер 866Номер 867Номер 868

Зворотній зв’язок