Номер 938

Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 33,6, причому одне з них складає 40% від другого. Знайди ці числа.

Розв’язання

Нехай друге число х, тоді перше число 0,4х. Складаємо рівняння:

(х + 0,4х) : 2 = 33,6

х + 0,4х = 33,6 • 2

1,4х = 67,2

х = 67,2 : 1,4

х = 48 – друге число;

48 • 0,4 = 19,2 – перше число.

Відповідь: 19,2 і 48.

Номер 934Номер 935Номер 936Номер 937Номер 938Номер 939Номер 940Номер 941Номер 942

Зворотній зв’язок