Номер 1089

Периметр прямокутника дорівнює 70 см. Знайди площу цього прямокутника, якщо його сторони відносяться як 3 : 4.

Розв’язання

Одна сторона прямокутника 3х см, а друга — 4х см. Складаємо рівняння:

1) (3х + 4х) • 2 = 70

    7х • 2 = 70

    14х = 70

    х = 70 : 14

    х = 5

    3 • 5 = 15 (см) – ширина прямокутника; 

    4 • 5 = 20 (см) – довжина прямокутника; 

2) 15 • 20 = 300 (см2) – площа прямокутника. 

Відповідь: 300 см2.

Номер 1085Номер 1086Номер 1087Номер 1088Номер 1089Номер 1090Номер 1091Номер 1092Номер 1093

Зворотній зв’язок