Номер 1154

1) |x| + 4 = –5

   |x| = –5 – 4

   |x| = –5 + (– 4)

   |x| = –9 

   немає розв’язків

2) 5 –|x| = –2

   |x| = 5 – (–2)

   |x| = 5 + 2

   |x| = 7

   х = 7 або х = –7

3) |x| – 4 = –8

   |x| = –8 + 4

   |x| = –4 

   немає розв’язків

4) |x + 7| = 2

    х + 7 = 2

    х = 2 – 7

    х = –5 

або

     х + 7 = –2

     х = –2 – 7

     х = –9

5) |x – 5| = 4

    х – 5 = 4 або 

    х = 4 + 5     

    х = 9 

або

    х – 5 = –4

    х = –4 + 5

    х = 1  

6) |6 – x| = 2;  

    6 – х = 2 

    х = 6 – 2     

    х = 4         

або

    6 – х = –2

    х = 6 – (–2)

    х = 8

Номер 1150Номер 1151Номер 1152Номер 1153Номер 1154Номер 1155Номер 1156Номер 1157Номер 1158

Зворотній зв’язок