Номер 1229

З квадрата, сторона якого дорівнює 10 см, вирізали круг найбільшої площі. Знайди площу цього круга й довжину його кола. На скільки площа квадрата більша за площу круга?

Розв’язання

1) r = d : 2 = 10 : 2 = 5 (см) – радіус вписаного в квадрат круга; 

2) l = 2πr ≈ 2 • 3,14 • 5 = 31,4 (см) – довжина кола;  

3) S = πr2 ≈ 3,14 • 52 = 78,5 (см2)– площа круга;

4) S = а2 = 102 = 100 (см2) – площа квадрата;

5) 100 – 78,5 = 21,5 (см2) – на стільки площа квадрата більша за площу круга.

Відповідь: 78,5 см2; 31,4 см; на 21,5 см2.

Номер 1225Номер 1226Номер 1227Номер 1228Номер 1229Номер 1230Номер 1231Номер 1232Номер 1233

Зворотній зв’язок