Номер 1080

Складіть яке-небудь лінійне рівняння з двома змінними, розв’язком якого є пара чисел (3; 5).

Пара чисел (3; 5) є розв’язком, наприклад, такого лінійного рівняння з двома, змінними 3x + y = 14.

Номер 1075Номер 1076Номер 1077Номер 1078Номер 1080Номер 1081Номер 1083Номер 1084Номер 1085

Зворотній зв’язок