Номер 1081

Знайдіть розв’язок рівняння 7x + 8y = 30, який складається з двох рівних чисел.

Якщо x = y, то: 7x + 8x = 30; 15x = 30; x = 2. Розв'язком рівняння 7x + 8y = 30, який складається з двох рівних чисел є (2; 2).

Номер 1076Номер 1077Номер 1078Номер 1080Номер 1081Номер 1083Номер 1084Номер 1085Номер 1086

Зворотній зв’язок