Номер 11

1) Різниця числа a і суми чисел b і c;

2) сума числа a і добутку чисел b і c;

3) різниця числа x і частки чисел y і z;

4) різниця подвійного числа m і числа 10;

5) сума частки чисел a і b та частки чисел c і d;

6) добуток суми чисел а і b та числа c;

7) сума добутків чисел a i c та чисел b і c;

8) частка числа a і суми чисел b і 4;

9) добуток різниці чисел a і b та суми чисел c і d.

Відповідь: цілі вирази 1), 2), 4), 6), 7), 9).

Повідомити про помилку