Номер 110

Нехай через x днів І робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей, ніж II, якщо вони почали працювати в один день. Тоді через x днів І залишиться виготовити (90 - 4x)  деталей, а II — (60 - 5x) деталей. Маємо рівняння:

90 - 4x = 2(60 - 5x);

90 - 4x = 120 - 10x;

6x = 30;

x = 5.

Через 5 днів І робітнику залишиться виготовити у 2 рази деталей більше, ніж II.

Відповідь: 5 днів.