Номер 1359

По горизонталі: 5. Пропорційність. 6. Куб. 9. Визначення. 14. Функція. 15. Тотожність. 18. Многочлен. 20. Коефіцієнт. 21. Декарт. 23. Означення. 24. Хорезмі.

По вертикалі: 1. Корінь. 2. Аргумент. 3. Групування. 4. Степінь. 7. Квадрат. 8. Пряма. 10. Графік. 11. Абсциса. 12. Ординат. 13. Основа. 16. Одночлен. 17. Алгоритм. 19. Показник. 22. Точка.

Повідомити про помилку