Номер 139

Які властивості арифметичних дій дають можливість стверджувати, що дані вирази є тотожно рівними:

1) ab + cd = cd + ab — тотожно рівні (a + b = b + a) — властивість додавання.

2) (a + 1) + b = a + (1 + b) — тотожні рівні ((a + b) + c = a + (b + c)) — властивість додавання.

3) a · 4b = 4ab — тотожність (a · b = b · a) — властивість множення.

4) (x + 2)(x + 3) = (x + 3)(x + 2) — тотожність, властивості множення і додавання.

5) 7(a – 4) = 7a – 28 — тотожність, властивість множення.

Номер 135Номер 136Номер 137Номер 138Номер 139Номер 140Номер 141Номер 142Номер 143

Зворотній зв’язок