Номер 143

Якому з наведених виразів тотожно дорівнює вираз –3a + 8ba – 11b:

–3a + 8ba – 11b = –4a – 3b. [3].

Відповідь: третьому виразу.

Номер 139Номер 140Номер 141Номер 142Номер 143Номер 145Номер 146Номер 147Номер 148

Зворотній зв’язок