Номер 152

1) (2 – m)2 = 4 – 4m + m2;
4 – 4m + m2 ≠ 4 – m2.
Відповідь: вирази не є тотожно рівними.

2) |–m| = m, m ≥  0.
Відповідь: вирази |–m| і m не є тотожно рівними.

3) Оскільки m2 + 8 = (m + 2)(m2 – 2m + 4), то m3 + 8 ≠ (m + 2)(m2 + 4).
Або спочатку спростимо вираз (m + 2)(m2 + 4) = m3 + 4m + 2m2 + 8;
m2 + 8 ≠ m3 + 2m2 + 4m + 8.
Відповідь: вирази не є тотожно рівними.

Повідомити про помилку