Номер 207

Доведіть, що значення виразу:
1) 10100 + 8 ділиться націло на 9;
2) 111n – 6 ділиться націло на 5 при будь-якому натуральному значенні n.

1) Запис значення виразу 10100 складається із цифри 1 і ста цифр 0, а запис значення виразу 10100 + 8 складається з цифр 1, 8 і дев’яносто дев’яти цифр 0. Отже, сума цифр числа, яка є значенням даного виразу, дорівнює 9, тому значення виразу 10100 + 8 ділиться націло на 9.

Повідомити про помилку