Номер 217

Подайте у вигляді степеня вираз:

1) a5 · a8a5 + 8 = a13;

2) a2 · a2 = a2 + 2 = a4;

3) a9 · a = a9 + 1 = a10;

4) aa2a3 = a1 + 2 + 3 = a6;

5) (m + n)13(m + n) = (mn)13 + 1 = (m + n)14;

6) (cd)8 · (cd)8 · (cd)8 = (cd)8 + 8 + 8 = (cd)24.

Відповідь: 1) a13; 2) a4; 3) a10; 4) a6; 5) (m + n)14; 6) (cd)24.

Номер 213Номер 214Номер 215Номер 216Номер 217Номер 218Номер 219Номер 220Номер 221

Зворотній зв’язок