Номер 627

Запишіть у вигляді виразу:
1) квадрат суми чисел a і b;
2) суму квадратів чисел a і b;
3) подвоєний добуток чисел a і b;
4) квадрат різниці одночленів 3m і 4n.

1) (a + b)2;

2) a2 + b2;

3) 2ab;

4) (3m – 4n)2.

Номер 623Номер 624Номер 625Номер 626Номер 627Номер 628Номер 629Номер 631Номер 632

Зворотній зв’язок