Номер 870

Який із наведених графіків (рис. 19) ілюструє залежність змінної y від змінної x, подану нижче:
1) вартість проїзду в автобусі зростає на 1 грн через кожні 10 км шляху (x км — довжина шляху, y грн — вартість проїзду);
2) металеву пружину розтягнули й відпустили (x с — час, y см — довжина пружини);
3) вартість полуниці на ринку протягом травня — червня (x днів — час, y грн — вартість)?

1) Залежність вартості проїзду в автобусі проілюстрована на графіку б);

2) залежність розтягу металевої пружини проілюстрована на графіку в);

3) залежність вартості полуниці на ринку проілюстрована на графіку а).

Номер 866Номер 867Номер 868Номер 869Номер 870Номер 871Номер 872Номер 875Номер 876

Зворотній зв’язок