Номер 935

Значення функції y = f (x) дорівнюють 0 при значеннях аргументу, що дорівнюють –5 і 4. Яке з наведених тверджень є правильним:
1) графік функції має з віссю ординат дві спільні точки (0; –5) і (0; 4);
2) графік функції має з віссю абсцис дві спільні точки (–5; 0) і (4; 0)?

Правильним є твердження 2) — графік функції має з віссю абсцис дві спільні точки (-5; 0) і (4; 0).

Номер 931Номер 932Номер 933Номер 934Номер 935Номер 936Номер 937Номер 938Номер 939

Зворотній зв’язок