Номер 952

Чи є прямою пропорційністю функція, задана формулою... ? У разі ствердної відповіді вкажіть значення коефіцієнта k.

Серед заданих функцій прямою пропорційністю є:

1) y = 4x, k = 4;

3) y x , k 1 ;
4 4

5) y = –4x, k = –4;

6) y = – x , k = – 1 .
4 4

Повідомити про помилку